vi | en

Bạn có thể lặp lại bài học bằng cách nào?

Bạn có thể lặp lại bài học bằng cách nào?

Cách tốt nhất để học là bạn nên tiếp tục cập nhật những bài học mới. Bên cạnh đó, chúng tôi không muốn bạn bị mắc kẹt trong tình trạng lặp đi lặp lại một bài học. Thực hành với các bài học mới sẽ khiến bạn có hứng thú và có động lực hơn. Tuy nhiên, nếu bạn phải lặp lại một bài học, bạn cũng có thể. Chỉ cần đơn giản tìm một bài học trong thanh tiến trình trên trang hướng dẫn của bạn.
Sau đó bấm vào "Thực hành bài tập này lần nữa". Khi bạn lặp lại bài học, điểm của bạn sẽ được thêm vào điểm kĩ năng tổng quát trên trang Hiệu quả học tập.

Articles in this section