vi | en

Các yêu cầu hệ thống đối với Digi English Live và BlueJeans là gì?

Các yêu cầu hệ thống đối với Digi English Live

Để có trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên dùng các hệ điều hành và trình duyệt web sau:

Các Hệ Điều Hành
 • Windows 7+
 • Linux x86_64
 • Mac Intel 10.10+
Trình duyệt website
 • Chrome 66.0.3359.139 and up
 • Safari 10.0, 11.0+ and 534.34
 • Firefox 59.0 and up
 • Internet Explorer 9.0 and up
 • Edge 14.14393 and up
 • Thiết bị di động
 • Android 6.0+
 • iOS 10.0+
Băng thông
 • Yêu cầu tối thiểu
  • -- Tải xuống: 512 kbps
  • -- Tải lên: 100 kbps
 • Khuyến nghị (bắt buộc nếu bao gồm Lớp Học Trực Tuyến)
  • -- Tải xuống: 1024kbs
  • -- Tải lên: 100 kbps
Các buổi dạy kèm được đề nghị thông qua Bluejeans, một nền tảng video trò chuyện yêu cầu phần mềm hỗ trợ có thể tải xuống miễn phí ở trang http://bluejeans.com/downloads. Yêu cầu của hệ thống có thể được tìm thấy ở đây.

Các buổi dạy kèm có thể được cung cấp với tốc độ chậm cỡ 1mbps.
Để sử dụng được cho buổi học, người dùng sẽ cần đến tai nghe hoặc loa, micro và webcam.

Kể từ tháng 10 năm 2018, Bluejeans tiến hành thực hiện một bản cập nhật, vì thế sẽ ảnh hưởng đến khả năng truy cập nếu bộ đình tuyến và tường lửa chặn một số cổng nhất định. Điều này sẽ yêu cầu người dùng BlueJeans mở các cổng tường lửa thích hợp trong hệ thống mạng của họ để có thêm dãy địa chỉ IP (104.238.240.0/21). Điều quan trọng là các cổng tường lửa được mở đối với tất cả các dãy IP được hiển thị bên dưới để tránh các sự cố kết nối tiềm ẩn trong việc chia sẻ video, âm thanh và nội dung.
 • 199.48.152.0/22
 • 31.171.208.0/21
 • 103.20.59.0/24
 • 103.255.54.0/24
 • 8.10.12.0/24
 • 165.254.117.0/24
 • 13.210.3.128/26
 • 34.245.240.192/26 
 • 13.251.83.128/26 
 • 104.238.240.0/21

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của BlueJeans.

Articles in this section