vi | en

Chương học là gì?

Chương học là gì?

Mỗi chương học là một chuỗi các bài học nhỏ được cập nhật liên tục với nội dung mới liên quan đến chủ đề cụ thể. Có một vài câu hỏi sẽ hiện lên giữa các bài học nhỏ, vì vậy hãy chú ý! Ở cuối mỗi chương, sẽ có những bài kiểm tra thu hoạch. Bạn có thể xem trực tiếp các chương học trên trang hướng dẫn. Bạn có thể học ba chương học cùng một lúc, nhưng ngoài ra bạn cũng có thể hoàn thành nhiều chương học nhất nếu có thể trong khoá học đó.
 

Articles in this section