vi | en

Chương học nào sẽ hợp với trình độ của bạn?

Chương học nào sẽ hợp với trình độ của bạ

Những bài học sẽ thích hợp với trình độ của bạn, cho nên cách tốt nhất là bạn nên chọn chương học nào bạn thấy hấp dẫn và hợp với bạn nhất.

Mẹo nhỏ: Các nhóm lớp học ở Digi English tập trung vào các chủ đề phù hợp vào các chương học chúng tôi đang có. Bạn hãy truy cập trang Lớp học nhóm để tìm kiếm lớp học sắp tới có liên quan đến những phần hiện tại bạn đang học. Bạn có thể sẽ thấy lớp học thú vị hơn và có những ý tưởng tuyệt vời hơn để đóng góp!

Articles in this section