vi | en

Có 800 từ vựng trong Ngân Hàng Từ Vựng. Tôi nên bắt đầu học thế nào?

Có 800 từ vựng trong Ngân Hàng Từ Vựng. Tôi nên

Ngân Hàng Từ Vựng của bạn bao gồm tất cả các từ vựng mà bạn đã được thấy trong khoá học. Khi bạn hoàn thành nhiều khoá học, từ vựng trong Ngân Hàng Từ Vựng của bạn sẽ tăng lên. Sau đây là một số mẹo để sử dụng Ngân Hàng Từ Vựng một cách hiệu quả:

Sử dụng các bộ lọc. Chúng cho bạn thấy bạn hiểu rõ một từ như thế nào, từ đó, bạn có thể tập trung vào các từ ngữ mà bạn cảm thấy yếu, tốt, mạnh hoặc xuất sắc.
Bắt đầu với các từ vựng quan trọng. Chọn ra 5 đến 10 từ mỗi tuần và học mọi thứ có thể với những từ này, ví dụ như cách đánh vần, phát âm, và một phần trong bài phát biểu.
Những từ thuộc loại thế mạnh và xuất sắc sẽ làm tăng sự lưu loát ngôn ngữ của bạn. Đừng chủ quan với những từ bạn đã biết rõ. Ngoài ra, bạn nên để ý đến phần phát âm, nghiên cứu cách sử dụng chúng trong ngữ cảnh và tập sử dụng chúng trong những buổi học tiếp theo.

Articles in this section