vi | en

Có bao nhiêu chương học tôi cần phải thực hiện?

Có bao nhiêu chương học tôi cần phải thực hiệ


Để cải thiện, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện từ 6 đến 13 bài học mỗi tuần kết hợp với thời gian dành cho ngân hàng từ vựng, cẩm nang ngữ pháp, và lớp trực tuyến. Bạn có thể tiếp tục với một chương học hoặc nhiều chương học khác nhau. Khóa học sẽ linh hoạt để giúp bạn đáp ứng mọi mục tiêu của bạn. Nếu bạn cần hướng dẫn về cách dành thời gian cho việc học, bạn hãy kiểm tra phần Kế Hoạch Học Tập.

Articles in this section