vi | en

Làm thế nào để bạn tham dự vào lớp học nhóm trực tuyến Digi English?

Làm thế nào để bạn tham dự vào lớp học nhóm

Khoá học Digi English cung cấp tới 22 lớp học mỗi tháng để cải thiện các kĩ năng nói, phát âm, đàm thoại.
Nếu bạn muốn thực hàng kĩ năng nói nhiều hơn, hãy tham gia vào một trong những lớp học này. Mỗi ngày, bạn có thể chọn từ một loạt các lớp học. Các lớp học này được dẫn dắt bởi một trong những giáo viên nói tiếng Anh bản ngữ, mỗi lớp học được tập trung vào mỗi chủ đề mới và có tới 9 học viên khác. Để được hướng dẫn tham gia vào lớp học khác, bạn hãy bấm vào đây. Hãy nhớ rằng bạn có thể đăng ký đến 22 lớp trong một tháng.

Articles in this section