vi | en

Làm thế nào để chọn chương học?

Làm thế nào để chọn chương học?

Khóa học của bạn sẽ bắt đầu với tối đa ba chương học phản ánh mục tiêu và sở thích bạn đã chia sẻ cho chúng tôi khi bạn mới bắt đầu đăng kí. Nếu bạn muốn thay đổi một chương học hay nhiều hơn, bạn hãy truy cập Danh Mục và duyệt tất cả các chủ đề có sẵn. Khi bạn chọn được chương học mình muốn chuyển sang, bạn sẽ được yêu cầu thay thế một trong các chương học hiện tại, vì bạn chỉ có thể có ba chương học cùng một lúc. Khi bạn thay thế một chương học đang dang dở, bạn sẽ bị mất tiến trình bạn đã học, vì thế hãy chắc chắn bạn thật sự sẵn sàng muốn thay đổi!

Articles in this section