vi | en

Lảm thế nào để dùng Digi English trên điện thoại?

Lảm thế nào để dùng Digi English trên điện tho

Bạn có thể truy cập khoá học dễ dàng bất cứ lúc nào từ thiết bị được kết nối với internet. Các ứng dụng di động của chúng tôi được đồng bộ hoá với hoạt động của khoá học trên web, vì vậy quá trình của bạn sẽ được lưu lại ở mọi nơi. Bạn thậm chí có thể tận hưởng một số tính năng đặc biệt để bạn có thể thực hành tiếng Anh ngay cả đang di chuyển.

Articles in this section