vi | en

Làm thế nào để sử dụng Digi English cho việc thực hành bổ sung?

Làm thế nào để sử dụng Digi English cho việc th

Nếu bạn muốn học thêm sau khi học các bài có sẵn, bạn cũng có thể làm được điều này. Bằng cách đơn giản vào phần Thực Hành, bạn sẽ có thể tìm thấy một loạt bài học. Các bài học ở phần Thực Hành được phân loại theo các nguồn khác nhau: Video, hình ảnh, các cuộc đối thoại, bài báo, và âm nhạc. Nếu bạn muốn thực hành với một loại bài học cụ thể, phần Thực Hành sẽ là nơi bạn có thể đến!

How do I use Digi English for additional practice?

Bắt đầu từ đây, bạn có thể xem lại danh sách từ vựng tùy chỉnh và học ngữ pháp. Chỉ cần truy cập trang Cẩm nang ngữ phápNgân hàng Từ vựng.

Articles in this section