vi | en

Làm thế nào để tham dự vào một lớp học?

Làm thế nào để tham dự vào một lớp học?

Tham dự các lớp học là một cách hay để rèn luyện kĩ năng nói và nghe. Các giáo viên tiếng Anh bản ngữ sẽ giúp bạn cải thiện kĩ năng nói trôi chảy và chính xác hơn, và bạn sẽ kết bạn từ các nơi trên thế giới. Làm theo những bước trên để được giữ chỗ trong lớp học.

Trên phần đầu của trang, bấm vào Hướng Dẫn Lớp Học và sau đó Lớp Học Nhóm.

Ở đây bạn sẽ thấy các lớp học phù hợp với trình độ của bạn. Bạn được chào đón tham dự bất kỳ lớp học nào.
Bạn cũng có thể thấy được ngày giờ của từng lớp. Chọn lớp mà bạn muốn tham dự và bấm vào nút Đặt Chỗ.

Một khi bạn đã đặt được chỗ, lớp học sẽ được chuyển đến đầu trang và nút bấm sẽ hiện Đặt Chỗ. Mười phút trước khi lớp bắt đầu, nút Tham Gia Ngay sẽ xuất hiện. Rồi sau đó bấm vào nút này để tham dự.

Lần đầu tiên khi bạn tham gia một lớp học, bạn sẽ được yêu cầu tải về phần mềm hỗ trợ. Phần mềm hỗ trợ này sẽ cho phép máy tính bạn mở những phần mềm video để tham gia lớp học. Chỉ cần đơn giản theo chỉ dẫn trên màn hình để tải về.

Khi bạn bấm vào để tham gia, bạn có thể thấy một cửa sổ yêu cầu bạn cho phép kết nối âm thanh và video. Bấm vào lựa chọn đầu tiên, Gửi và Nhận, và sau đó bấm vào Tham Gia để bắt đầu. Hãy nhớ rằng lớp học sẽ bị giới hạn, cho nên bạn hãy chắc chắn đến đúng giờ.

Articles in this section