vi | en

Làm thế nào để theo dõi thời gian học tập?

Làm thế nào để theo dõi thời gian học tập?

Mục Thời Gian Học của trang Hiệu quả học tập sẽ cho biết bạn đang dành thời gian học qua Digi English như thế nào. Bạn có thể dùng bộ lọc theo ngày để xem bạn đã dành bao nhiêu thời gian làm những việc sau:
Dưới đây là những thông tin quan trọng bạn cần biết:
  • Giáo viên của bạn phải điểm danh sự có mặt của bạn để ghi nhận thời gian của bạn cho các lớp nhóm xuất hiện trong phần Thời Gian Học của bạn. Có thể mất đến 24 tiếng sau khi lớp học của bạn được hoàn thành để cập nhật.
  • Bất cứ hành động nào khác bạn thực hiện trên ứng dụng Digi English không được chỉ định như trên, như đơn giản là lướt qua một trang hay đăng nhập vào trang Digi English, sẽ không được lưu lại trong phần Thời Gian học của bạn.
  • Ngay cả khi bạn làm theo điều chỉ định ở trên, như là tra cứu Cẩm nang ngữ pháp, một khi bạn không tương tác trong thời gian dài, hệ thống của chúng tôi sẽ ngưng bộ đếm. Ngược lại, chúng tôi luôn bắt đầu sao lưu những lần bạn tích cực tương tác với các phần này.
Kiểm tra trang Hiệu quả học tập để xem bạn tiến bộ như thế nào!

Articles in this section