vi | en

Làm thế nào để Tôi cải thiện kỹ năng nói?

Làm thế nào để Tôi cải thiện kỹ năng nói?

Có ba cách để cải thiện khả năng nói của bạn:
  • Hãy nói nhiều lên! Bạn càng nói nhiều, bạn càng nói tốt hơn, thậm chí ngay khi bạn vừa bắt đầu. Giáo viên sẽ đưa cho bạn những phản hồi về vài điều như việc phát âm hoặc ngữ pháp. Bạn cũng có thể tự tạo sự tự tin cho mình khi nói trước người khác trong lớp học nhóm.
  • Hoàn thành các bài học Digi English. Hai kỹ năng đọc và nghe sẽ giúp bạn học từ vựng và ngữ pháp lúc bạn cần nói rõ ràng hơn.
  • Tham dự những buổi hoạt động vui chơi ở Digi English. Chúng tôi sẽ tổ chức các chuyến đi chơi nhỏ thường xuyên nhằm gắn kết những thành viên ở Digi trong một môi trường thoải mái. Ở đây, chúng tôi sẽ thảo luận những chủ đề cụ thể mà bạn sẽ thấy rất thú vị. Và giáo viên bản xứ sẽ luôn luôn góp mặt.

Articles in this section