vi | en

Làm thế nào để Tôi thay đổi cấp độ?

Làm thế nào để Tôi thay đổi cấp độ?

Để thay đổi cấp độ học khác, bạn cần phải thực hiện bài Kiểm Tra Năng Lực Digi English (DEPA®). Làm bài DEPA® để đảm bảo bạn được đăng ký học đúng cấp độ của mình; đồng thời, bạn sẽ nhận các bài học phù hợp và đầy thử thách tùy cấp độ.

Articles in this section