vi | en

Múi giờ nào được dùng để lên lịch học?

Múi giờ nào được dùng để lên lịch học?

Bạn có thể thiết lập múi giờ trong trang tài khoản của mình. Tất cả các khung giờ được hiển thị cho lớp học cá nhân và học nhóm sẽ được chỉnh theo múi giờ này.

Articles in this section