vi | en

Những tính năng của khoá học nào có sẵn trên điện thoại?

Những tính năng của khoá học nào có sẵn trên

Tất cả các bài học Digi English, các lớp học nhóm trực tuyến và các hoạt động được đồng bộ hoá trên web và thiết bị di động của bạn. Bài kiểm tra năng lực, Ngân hàng từ vựng và Cẩm nang ngữ pháp luôn có sẵn trên web.

Articles in this section