vi | en

Tại sao chương học bị lặp lại?

Tại sao chương học bị lặp lại?

Nếu bạn chỉ học tập trung một chương học, bạn vẫn có thể học lại bài học đó dù đã hoàn thành. Thoạt nhìn có vẻ như bài học đang lặp lại vì nó vẫn nằm trong phần Chương học của bạn, nhưng thật ra chương học vẫn đang được cập nhật liên tục và bao gồm những bài học mới mỗi ngày - từng bài học đều mới mỗi khi bạn truy cập - do đó bạn sẽ không học cùng một bài học hai lần! Nếu bạn có hứng thú với chương học nào đó, bạn không cần phải ngừng luyện tập.

Articles in this section