vi | en

Tôi có thể làm lại DEPA® không?

Tôi có thể làm lại DEPA® không?

Bài Kiểm Tra Năng Lực Digi English DEPA® được dùng để đánh giá trình độ hiện tại của bạn và đo lường sự tiến bộ của bạn. Khi bạn bắt đầu, chúng tôi khuyên bạn nên hoàn thành toàn bộ bài kiểm tra. Bạn có thể tạm dừng bài kiểm tra nếu bạn cần phải dừng. Tuy nhiên, bạn không thể bắt đầu lại từ đầu. Vì thế, bạn nên chuẩn bị sẵn sàng trước khi làm bài kiểm tra.

Articles in this section