vi | en

Tôi có thể sử dụng Digi English để chuẩn bị cho bài kiểm tra TOEFL hoặc IELTS như thế nào?

Tôi có thể sử dụng Digi English để chuẩn bị c

Việc luyện tập Tiếng Anh thường xuyên với Digi English đã giúp các người học cải thiện 22% điểm TOEFL chỉ sau năm tuần.

Dưới đây là một số lời khuyên về cách bạn có thể áp dụng những bài đã học ở Digi English để sẵn sàng thi IELTS hoặc TOEFL!

Các khoá luyện thi
Đăng ký vào các khoá luyện thi IELTS hay TOEFL để thực hành các bài học tương tự với đề thi.

Bài Kiểm Tra Năng Lực Digi English (DEPA®)
Bài kiểm tra này là cơ hội tốt để bạn rèn luyện cho những bài thi thử. Nó bao gồm cả bốn kỹ năng chính và đo lường được khả năng hiện tại của bạn.

Lớp học Nhóm Trực Tuyến
Tham gia một lớp học Nhóm Trực Tuyến để tập trung vào kỹ năng nói vì đều có phần thi nói ở bất kỳ bài kiểm tra nào. Nếu bạn đang học chung với giáo viên nào đó, bạn nên nói cho thầy hoặc cô giáo biết bạn đang chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới để họ có thể giải đáp những thắc mắc của bạn.

Articles in this section