vi | en

Tôi đã có quyền truy cập vào Digi English trên ứng dụng điện thoại chưa?

Tôi đã có quyền truy cập vào Digi English trên ứ

Có chứ! Mỗi tài khoản Digi English hoạt động trên web và trên các ứng dụng điện thoại (iOS hay Android). Bạn chỉ cần đơn giản tải về ứng dụng từ Apple Store hoặc Google Play, và sử dụng email và mật khẩu để truy cập.

Articles in this section