vi | en

Tôi là người bắt đầu học tiếng Anh. Tôi có thể tham gia vào lớp học Nhóm Trực Tuyến không?

Tôi là người bắt đầu học tiếng Anh. Tôi có t

Tất nhiên là được. Giáo viên sẽ biết bạn là người mới và sẽ điều chỉnh độ khó của lớp học cho phù hợp với bạn. Hãy nhớ rằng: Lo lắng là cảm giác bình thường - và nghĩ tích cực lên, nó là một phần của quá trình học. Vì thế, hãy sẵn sàng nào!
Các lớp học kéo dài từ 30' hay 45'. Bạn có thể kiểm tra trang Lớp Học Nhóm để biết được lớp nào còn trống.

Articles in this section