vi | en

Tôi nên dành bao nhiêu thời gian để học tại Digi English?

Tôi nên dành bao nhiêu thời gian để học tại Dig

Lượng thời gian bạn dành cho việc rèn luyện tiếng Anh tại Digi sẽ phụ thuộc vào độ thành thạo ngôn ngữ của bạn hiện tại. Bạn hãy kiểm tra phần Kế hoạch Học tập Flex để biết mình nên dành bao nhiêu thời gian thực hành mỗi tuần.

Hãy nhớ rằng: bạn có thể chia thời gian thực hành hàng tuần theo cách bạn muốn. Dành từ 10 đến 15 phút mỗi ngày để luyện tập tiếng Anh mỗi ngày sẽ mang lại hiệu quả cao và tác động tích cực cho quá trình học của bạn.

Nếu bạn chưa nhận được email kế hoạch học tập, hãy liên hệ ngay với chúng tôi và chúng tôi sẽ gửi nó cho bạn.

Articles in this section