vi | en

Tôi nên hoàn thành bao nhiêu bài học để chuyển sang cấp độ khác?

Tôi nên hoàn thành bao nhiêu bài học để chuyển

Để nâng lên cấp độ cao hơn trong khoá học ở Digi English, bạn nên làm bài kiểm tra (DEPA®). (DEPA®) có sẵn vào mỗi ba tháng. Để cải thiện điểm số từ bài kiểm tra đầu tiên đến bài thứ hai, bạn nên làm theo Kế Hoạch Học Tập Flex để phù hợp với trình độ hiện tại. Kế hoạch này sẽ giải thích cho bạn có tất cả bao nhiêu bài học mà bạn nên hoàn thành trong giai đoạn ba tháng.

Articles in this section