vi | en

Tôi nên làm gì để cải thiện ngữ pháp?

Tôi nên làm gì để cải thiện ngữ pháp?

Bạn thực sự học thêm ngữ pháp mỗi khi bạn thực hành với Digi English vì ngữ pháp luôn được kết hợp với mỗi bài học.

Sau khi bạn hoàn thành một bài học, chúng tôi sẽ chỉ ra những điểm ngữ pháp mà bạn thường gặp phải và giải thích ngắn gọn lí do vì sao bạn gặp phải. Nếu bạn muốn được hướng dẫn ngữ pháp chuyên sâu hơn, bạn có thể truy cập Hướng Dẫn Ngữ Pháp để đọc các mô tả đơn giản và xem các bài học ngữ pháp cụ thể.

Articles in this section