vi | en

Tôi phải mất bao lâu để hoàn thành khoá học Digi English?

Tôi phải mất bao lâu để hoàn thành khoá học Di

Các chương học trong Digi English rất linh hoạt, vì thế bạn sẽ không "hoàn thành" chúng trong bất kì thời gian cụ thể nào. Tuỳ thuộc vào nhu cầu của bạn, bài học có thể kéo dài trong vòng 3 tháng, 6 tháng, hay đến 1 năm. Trong thời gian đó, bạn có thể học bao nhiêu chương và bài học bạn muốn cũng được.
Chúng tôi khuyên bạn nên hoàn thành 6 đến 13 bài học trong một tuần tuỳ theo khả năng trình độ của bạn để cải thiện tiếng Anh. Nếu bạn tuân theo thời gian thực hành được đề xuất trong kế hoạch học tập, bạn sẽ có thể chuyển sang cấp độ kế tiếp trong ba tháng.

Articles in this section