vi | en

Tôi sẽ bắt đầu học lại như thế nào sau khi không sử dụng Digi English trong vài tuần?

Tôi sẽ bắt đầu học lại như thế nào sau khi k

Bạn hãy bắt đầu ngay hôm nay nhé! Những bài học mới nhất sẽ được cập nhật trên trang bài tập thực hành.

Để quay lại thói quen luyện tập thường xuyên, hãy kiểm tra Kế Hoạch Học Tập Digi English của bạn. Chúng tôi khuyên bạn luyện tập tiếng Anh mỗi tuần sẽ giúp bạn tiến bộ nhanh hơn, nhưng thiếu một hay hai tuần sẽ không làm quá trình học của bạn bị chậm lại đáng kể. Bạn có thể tiếp tục với bài học mà bạn đã ngừng. Hãy bắt đầu bài học kế tiếp ngay hôm nay

Articles in this section