vi | en

Tôi sẽ làm gì khi hoàn thành chương học?

Tôi sẽ làm gì khi hoàn thành chương học?

Khi bạn hoàn thành một chương học, hãy cứ tiếp tục! Bạn có thể chọn một chương mới hoặc tiếp tục với các bài học mới trong cùng một chương học. Trong khoá học của bạn, bạn có thể hoàn thành bao nhiêu chương học cũng được. Khi bạn hoàn thành càng nhiều bài học, tiếng Anh của bạn sẽ càng cải thiện.
Sau khi bạn hoàn thành xong, bạn sẽ có hai sự lựa chọn. Bạn có thể tiếp tục với cùng một chủ đề nếu bạn thấy hứng thú, hoặc bạn có thể chọn các chương học khác. Nếu bạn chọn tiếp tục với bài đang học, bạn có thể thấy các bài học khác nhau trong cùng một bài học đó. Chương trình học của bạn sẽ được cập nhật mỗi ngày vì thế bạn có thể tiếp tục thực hành và bạn sẽ luôn thấy những phần mới cùng với phần đang có. Cho nên hãy cứ thực hành với một chương học cụ thể với thời gian tuỳ bạn muốn.
Nếu bạn muốn có một sự đổi mới, hãy cập nhật trang Danh Mục để chọn chương mới. Bạn có thể học ba chương học cùng một lúc ở bất kỳ lúc nào.
Để thấy được các chương mà bạn đã hoàn thành và số điểm bạn đã đạt được, cập nhật lịch sử trong trang Hiệu quả học tập.

Articles in this section