vi | en

Tôi sử dụng các bài học và hoạt động của Digi English như thế nào?

Tôi sử dụng các bài học và hoạt động của Di

Mỗi bài học được cập nhật hàng ngày với các bài học nhỏ từ các nguồn thông tin mới mẻ, thời sự từ các đối tác truyền thông của chúng tôi. Trong mỗi bài học nhỏ, bạn được yêu cầu hoàn thành từ 3 đến 4 hoạt động. Các hoạt động này sẽ thay đổi dựa trên mục tiêu của bạn và hiệu suất gần đây nhất của bạn. Theo cách này, bạn sẽ luôn được thử thách chính bản thân.

How do I use Digi English lessons & activities?

Articles in this section