vi | en

Tôi sử dụng Digi English như thế nào?

Tôi sử dụng Digi English như thế nào?

Digi English là nền tảng học tiếng Anh online được cá nhân hoá, để bạn có thể học kiến thức tiếng Anh cần thiết cho cuộc sống của bạn! Để tận dụng tối đa Digi English, có một vài yếu tố chính mà bạn cần nắm chắc. Chúng tôi khuyên bạn nên tận dụng tất cả những yếu tố này, và dùng Digi English tối thiểu ít nhất 3 giờ trong một tuần để đạt kết quả mong muốn.

Để biết thông tin cụ thể:
Tôi sử dụng các bài học và hoạt động của Digi English như thế nào?
Tôi tham gia lớp học trực tuyến của Digi English như thế nào?
Tôi làm sao thực hành bổ sung với Digi Engish?
Tôi làm thế nào để thấy được hiệu suất và tiến trình học tập của mình?

Articles in this section