vi | en

Tiếng Anh chuyên ngành Dầu khí

Tiếng Anh chuyên ngành Dầu khí là một khóa học toàn diện để trang bị kiến thức ngoại ngữ cho những học viên công tác trên các giàn khoan trên đất liền và ngoài khơi, và để hỗ trợ sự nghiệp các chuyên gia dầu khí trong môi trường quốc tế.

Đăng ký dùng thử

Tổng quan các khoá học

oil and gas image

Tiếng Anh chuyên ngành Dầu khí

Trong khóa học này, bạn sẽ được dạy những kiến thức tiếng Anh về ngành công nghiệp dầu khí, bao gồm quá trình sản xuất, kĩ thuật, trang thiết bị và đồ bảo hộ. Bạn cũng được tìm hiểu bao quát về các tin tức thời sự xoay quanh công nghiệp dầu khí, tầm ảnh hưởng và tương lai của ngành này.

Sử dụng nội dung từ

bloomberg
financial time
the telegraph

11

Chương

45

Giờ nội dung chuyên ngành

11

Bài kiểm tra thu hoạch

B1

Trình độ yêu cầu

Chương trình học

Bạn được học cách đề cập đến những vấn đề như sử dụng năng lượng, nguồn năng lượng và tổng quan ngành dầu khí.
Tìm hiểu nguồn gốc và cách khai thác dầu mỏ.
Tìm hiểu cách diễn tả quá trình và các kỹ thuật trong ngành dầu khí, như khoan ngang và nứt thủy lực.
Tìm hiểu cách mô tả các thiết bị trong ngành dầu khí và cách bảo dưỡng chúng.
Học cách mô tả các trang thiết bị sử dụng ngoài khơi, cấu trúc đường ống và các kỹ thuật, quá trình khoan dầu ngoài khơi. Bạn cũng được tìm hiểu về các nhiệm vụ và quy tắc bảo đảm an toàn khi làm việc tại đây.
Tìm hiểu cách đề cập đến các công việc và phạm vi trách nhiệm khi làm việc trong ngành dầu khí.
Học cách mô tả các loại thiết bị bảo hộ được sử dụng trong ngành dầu khí.
Tìm hiểu các mẹo đảm bảo an toàn quan trọng và các mối nguy hiểm có thể xảy ra, tìm hiểu cách đề cập đến an toàn dầu khí.
Tìm hiểu các mẹo đảm bảo an toàn quan trọng và các mối nguy hiểm có thể xảy ra, tìm hiểu cách mô tả một vấn đề xảy ra trên đường ống và an toàn dầu khí.
Học cách thảo luận ý kiến về các tin tức thời sự trong ngành dầu khí, tầm ảnh hưởng và tương lai của ngành
Tìm hiểu cách diễn tả những nhân tố quan trọng của một dự án được quàn lý tốt và hiệu quả.
Điểm lại các vấn đề quan trọng về ngành dầu khí được đề cập trong khóa học
certification icon

GIẤY CHỨNG NHẬN CHO HỌC VIÊN

Mỗi học viên sau khóa học "Tiếng Anh chuyên ngành Dầu khí" sẽ được trao bằng cuối khóa để chứng nhận năng lực hiện tại.

certification icon

Sẵn sàng khóa học - Bất kể chuyên ngành

Chúng tôi liên tục bổ sung các khoá học mới để giúp bạn trang bị kĩ năng tiếng Anh cho nghề nghiệp cụ thể của bạn, và có thể dễ dàng cung cấp khoá mới để đáp ứng nhu cầu cho người học.