vi | en

Anh Ngữ cho Dịch Vụ Tài Chính

Tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp toàn cầu trong kinh doanh. Để duy trì tính cạnh tranh trên thị trường toàn cầu, các chuyên gia tài chính cần giao tiếp ngôn ngữ chuyên ngành của họ, cập nhật tin tức hiện tại và thông hiểu các vai trò hoạt động khác nhau như thế nào trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Đăng ký dùng thử

Tổng quan các khoá học

financial image

Anh Ngữ cho Dịch Vụ Tài Chính

Trong khoá học này, bạn có thể được giới thiệu về các lĩnh vực khác nhau trong ngành dịch vụ tài chính, chẳng hạn như kế toán, bảo hiểm, và phân tích chứng khoán. Bạn cũng sẽ hiểu được cách đọc như thế nào và xem tin tức tài chính, đồng thời theo dõi tin tức mới nhất từ Wall Street.

Các nguồn nội dung

bloomberg
financial time
the economic
ap

9

Chương

50

Giờ học chuyên ngành

9

Bài kiểm tra thu hoạch

B1+

Trình độ yêu cầu

Giáo trình

Học về những căn bản của kế toán, từ bảng lương và ngân sách đến bảng cân đối kế toán và dòng tiền.
Học những khía cạnh quan trọng của ngân hàng chẳng hạn như vay mượn, tín dụng và lãi suất.
Nắm được các chính sách bảo hiểm hoạt động như thế nào và những phạm vi chính nào của bảo hiểm được đề nghị trong thời điểm hiện tại.
Học về các vai trò và trách nhiệm của các nhà phân tích chứng khoán và những ví dụ thực tế của sự dự đoán trước.
Khám phá nguồn gốc của việc đầu tư trong ngân hàng và vai trò của việc đầu tư trong ngân hàng như thế nào trong thời buổi hiện tại.
Học về các hình thức đầu tư khác nhau và khám phá sự trao đổi qua lại và hình thức đa dạng hoá
Học về các vai trò việc làm của nhà quản lí tài chính và những lời khuyên cho việc quản lí tài chính cá nhân.
Tham quan vào trang web kinh tế tài chính thế giới Wall Street, các sàn giao dịch chứng khoán và IPO- sự phát hành cổ phiếu.
Bạn có thể trở nên dễ dàng hơn với việc đọc và coi tin tức trên về những chủ đề tài chính đa dạng khác nhau.
Củng cố kiến thức về tài chính đã học trong khoá này.
certification icon

GIẤY CHỨNG NHẬN CHO HỌC VIÊN

Mỗi học viên sau khóa học "Anh Ngữ cho Dịch Vụ Tài Chính" sẽ được trao bằng cuối khóa để chứng nhận năng lực hiện tại.

certification icon

Sẵn sàng khóa học - Bất kể chuyên ngành

Chúng tôi liên tục bổ sung các khoá học mới để giúp bạn trang bị kĩ năng tiếng Anh cho nghề nghiệp cụ thể của bạn, và có thể dễ dàng cung cấp khoá mới để đáp ứng nhu cầu cho người học.