vi | en

Tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng và Đầu tư

Tiếng Anh là ngôn ngữ toàn cầu trong lĩnh vực kinh doanh. Để có thể cạnh tranh trong thị trường quốc tế, những người làm trong ngành ngân hàng và đầu tư không chỉ cần trao đổi với khách hàng, đồng nghiệp trên khắp thế giới, mà còn cần hiểu được những thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành và áp dụng chúng vào công việc.

Đăng ký dùng thử

Tổng quan các khoá học

investmen banking image

Tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng và Đầu tư

Khóa học này được liên kết đào tạo với 365 Careers, bạn sẽ được cung cấp cái nhìn tổng quát về ngành ngân hàng đầu tư, tìm hiểu về các dịch vụ công cộng, sáp nhập và mua lại, cũng như kiến thức chuyên sâu về từng lĩnh vực ngân hàng & đầu tư.

Sử dụng nội dung chính thống từ

365 logo

8

Bài học

7

Giờ nội dung chuyên ngành

8

Bài kiểm tra thu hoạch

B1+

Trình độ yêu cầu

Chương trình học

Khám phá nguồn gốc của ngành Ngân hàng & Đầu tư.
Tìm hiểu về các loại ngân hàng và sự khác nhau giữa ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư.
Tìm hiểu về thị trường vốn, huy động vốn và các công ty đang tiến hành cổ phần hóa.
Hiểu vai trò của dịch vụ tư vấn trong ngân hàng đầu tư.
Tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của giao dịch và môi giới.
Hiểu trách nhiệm của người quản lý tài sản và các vai trò trong bộ phận.
Tìm hiểu về lý do các công ty cổ phần hoá và vai trò của các nhà đầu tư trong quá trình IPO.
Khám phá lý do sáp nhập và mua lại và xem xét vòng đời 1 quá trình M&A điển hình.
certification icon

GIẤY CHỨNG NHẬN CHO HỌC VIÊN

Mỗi học viên sau khóa học "Tiếng Anh cho Ngân hàng và Đầu tư" sẽ được trao bằng cuối khóa để chứng nhận năng lực hiện tại.

certification icon

Sẵn sàng khóa học - Bất kể chuyên ngành

Chúng tôi liên tục bổ sung các khoá học mới để giúp bạn trang bị kĩ năng tiếng Anh cho nghề nghiệp cụ thể của bạn, và có thể dễ dàng cung cấp khoá mới để đáp ứng nhu cầu cho người học.