vi | en

Tiếng Anh về Thống kê cho Khoa học Dữ liệu & Phân tích Kinh doanh

Khóa học này được hợp tác cùng 365 Data Science, bạn sẽ được tìm hiểu các kiến thức căn bản về thống kê, từ biểu đồ thường và biểu đồ phân tán đến tương quan, độ lệch chuẩn và cách áp dụng chúng vào các phân tích kinh doanh.

Đăng ký dùng thử

Tổng quan các khoá học

data science image

Tiếng Anh về Thống kê cho Khoa học Dữ liệu & Phân tích Kinh doanh

Khóa học này được hợp tác cùng 365 Data Science, bạn sẽ được tìm hiểu các kiến thức căn bản về thống kê, từ biểu đồ thường và biểu đồ phân tán đến tương quan, độ lệch chuẩn và cách áp dụng chúng vào các phân tích kinh doanh.

Các nguồn nội dung

365 logo

7

Chương

10

Giờ học chuyên ngành

7

Bài kiểm tra thu hoạch

B2+

Trình độ yêu cầu

Giáo trình

Tìm hiểu sự khác nhau giữa tập hợp và các mẫu dữ liệu, hiểu được các mẫu đại diện ngẫu nhiên
Hiểu dữ liệu phân loại và các số liệu: rời rạc và liên tục
Tìm hiểu về đo lường định tính và định lượng.
Tìm hiểu những điều cơ bản về trực quan hóa dữ liệu với cả biến số và phân loại.
Hiểu cách tạo biểu đồ, bảng tính và biểu đồ phân tán.
Hiểu được cách tính toán giá trị trung bình và chế độ của một tệp dữ liệu
Tìm hiểu kỹ hơn về độ lệch, phương sai, độ lệch chuẩn và hệ số phương sai.
Hiểu hiệp phương sai và tương quan, và các yếu tố quan trọng của chúng
Áp dụng các kiến thức từ khóa học để phân tích 1 công ty bất động sản thực tế ở California.
certification icon

GIẤY CHỨNG NHẬN CHO HỌC VIÊN

Mỗi học viên sau khóa học "Tiếng Anh về Thống kê cho Khoa học Dữ liệu & Phân tích Kinh doanh" sẽ được trao bằng cuối khóa để chứng nhận năng lực hiện tại.

certification icon

Sẵn sàng khóa học - Bất kể chuyên ngành

Chúng tôi liên tục bổ sung các khoá học mới để giúp bạn trang bị kĩ năng tiếng Anh cho nghề nghiệp cụ thể của bạn, và có thể dễ dàng cung cấp khoá mới để đáp ứng nhu cầu cho người học.